VOLONTERIZAM I PRAKSA

VOLONTERIZAM I PRAKSA je jedan od projekata koje smo realizovali u saradnji sa neformalnom grupom studenata edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i fondacijom shuller helfen leben.

Kroz ciklus edukativno kreativnih radionica studenti su imali priliku da rade sa korisnicima udruženja te na taj način da primjenjuju teorijska znanja stečena na fakultetu.

Korisnici udruženja imali su priliku steći nova znanja,vještine izrade slika sa animiranim likovima.

Nakon niza radionica naši korisnici zajedno sa studentima su organizovali i prodajne izložbe.